Vem går utbildningen ?

Utbildningen riktar sig till alla som ska hantera och jobba med livsmedel. Bland de finns dem som ska öppna eget cafe/restaurang, bageri, jobba i storkök, dagis, kommuner, skolor, special skolor, hoteller, industri- och produktionsverksamheter, grossistverksamheter, biodlare och liknande.

Utbildningen inom livsmedelshygien med fokus på HACCP kan användas som utbildningsmaterial till skolor. Passar även som utbildningsmaterial till ungdomar/vuxna med svårigheter. Alla våra videos är textade och därför lämpliga för människor med hörselbesvär.

En av fördelarna med att ta en online hygienutbildning är att företagen kan ta hand om sin verksamhet medan de anställda utbildar sig.

Eftersom utbildningen genomförs på valfri plats (online) sparar man både tid och pengar. Kontakta oss om ni vill veta mer, eller har frågor om vilken utbildning som passar just ert företag. Ni kan även köpa utbildningen direkt online och börja inom få timmar. 

Utbildningens innehåll

Online basutbildning i Livsmedelshygien med fokus på HACCP
Utbildningen är online och den genomförs via din dator, surfplatta eller smartphone och du tar dig enkelt igenom varje kapitel i eget tempo, vilket ökar din inlärningsförmåga. Kursdeltagaren är därför inte bunden till någon undervisningslokal.  Den tar ca. 8 timmar att gå igenom och motsvarar en heldagsutbildning.
Utbildningen är lärorik och varierande. 
Utbildningen i grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt. Man jobbar i egen takt och kan sprida ut det på flera dagar om så önskas. Man har 3 månader på sig att komma igenom hela utbildningen. Utbildningen innehåller både text, film, bilder och delprov.
Innan slutprovet ser du en kort film som sammanfattar hela utbildningen. 
Innehål:
 • Varumottagning
 • Mikroorganismer och bakterier
 • Förvaring
 • Produktion
 • Rengöring
 • Personlig hygien
 • Allergi
 • Spårbarhet
 • Egenkontroll
 • HACCP / CCP - kritiska ämnen
 • Myndighetens krav på lokal​
​Utbildningen är utarbetad efter Livsmedelsverket och SAMS kursplan och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Basutbildning i livsmedelshygien (rapport 8, 2006). Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge, Sverige) på personer som hanterar livsmedel. 
Vi uppdaterar och förbättrar löpande våra utbildningar med aktuell kunskap.
Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad inom livsmedelshygien/HACCP.

I utbildningen ingår mallar till egenkontrollprogrammet.
Pris kr. 995 exkl. moms. 

Online utbildning i HACCP, GHP och EKP - Till dig som ska ansöka om IP Certifiering

GHP = god hygienpraxis
EKP = egenkontrollprogrammet

Utbildningen är online och görs via din dator, surfplatta eller smartphone och du tar dig enkelt igenom varje kapitel i eget tempo, vilket ökar din inlärningsförmåga. Kursdeltagaren är därför inte bunden till någon undervisningslokal. Den tar ca. 8-10 timmar att genomföra. 
Utbildningen är lärorik och varierande. Varje avsnitt består av flera inlärningssätt i form av text, foto, filmklipp och delprov. Innan slutprovet ser du två film som sammanfattar hela utbildningen.
Denna utbildning innehåller även basutbildning i livsmedelshygien. Man har 3 månader på sig att komma igenom hela utbildningen.

Innehål:

 • Mikroorganismer, bakterier, förvaring, varumottagning, produktion, rengöring, personlig hygien, egenkontroll
 • Grundläggande förutsättningar i livsmedelshygien
 • Allergi
 • Spårbarhet
 • Mät- och styrmetoder
 • Faroanalys och riskvärdering
 • HACCP-principerna
 • HACCP plan
 • Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP)
 • Verifierings- og valideringsmetoder
 • Branchriktlinjer och lagstiftning
 • HACCP / CCP - kritiska ämnen
 • Myndighetens krav på lokal​
Utbildningen följer även Codex Alimentarius principer. Vi uppdaterar och förbättrar löpande våra utbildningar med aktuell kunskap. 
​Utbildningen är även godkänd till att ansöka om IP Certifiering hos Sigill eller Kiwa.

Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad inom HACCP, GHP och EKP.
I utbildningen ingår mallar till egenkontrollprogrammet, guide till egenkontrollprogrammet och HACCP plan.

Pris kr. 1795 exkl. moms

Online uppdateringskurs i Grundläggande Livsmedelshygien  
Utbildningen i Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.
Kursen vänder sig till dem som redan har gått en grundkurs i livsmedelshygien, kanske för länge sedan, eller annan omfattande utbildning inom samma område.
Uppdatering i livsmedelshygien ska ske vartannat år enligt livsmedelsverkest rekommedationer. 

Innehål:

 • Varumottagning
 • Mikroorganismer och bakterier
 • Förvaring
 • Produktion
 • Rengöring och personlig hygien
 • Allergi
 • Egenkontroll, HACCP / CCP - kritiska ämnen 
I utbildningen ingår mallar till egenkontrollprogrammet.
Pris kr. 499 exkl. moms. 
Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad inom Grundläggande livsmedelshygien

Online utbildning i allergi och specialkost
Utbildningen är en viktig tilläggsutbildning till våra andra online utbildningar. Här fördjupar du dig inom området allergi och överkänslighet.   
Den rekommenderas om du saknar kunskap inom allergiområdet och jobbar med livsmedel i:
·         Storhushåll
·         På en skola
·         I äldraomsorg
·         Dagis eller förskola
·         Restaurang


Utbildningen är viktig för dig för att kunna hantera mat till livsmedelsöverkänsliga på ett säkert sätt.

Utbildningens innehåll:
·         Information om matallergi och annan överkänslighet
·         Allergener och specialkost
·         14 vanliga allergener
·         Symptom och allergisk reaktion
·         GMP
·         Servering av specialkost
·         Mottagning
·         Olika allergier och överkänslighet
·         Arbetssätt för allergikost
·         Minitest
·         Slutprov och intyg

Utbildningen tar ca. 4 timmar och innehåller text, delprov, filmklipp och avslutande slutprov med kursintyg.

Pris kr. 995 exkl. moms.
Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad i allergi och specialkost